fbpx
profile-photo

Ольга Купець

Кандидат економічних наук, Доцент

Біографія

Ольга Купець працює на посаді доцента-практика у Київській школі економіки з листопада 2016 року. Крім того, Ольга є позаштатним консультантом Світового банку впродовж тривалого часу.

Крім того, вона працювала місцевим консультантом чи експертом у низці міжнародних організацій, зокрема у Міжнародній організації праці, ЮНІСЕФ, Європейському фонді освіти, Фонді ERSTE, Європейському університеті та АМР США. Ольга відвідувала університети та дослідницькі центри у Великобританії, Німеччині, Італії та Японії з дослідницькими кількамісячними візитами.

Ольга захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика» в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України у березні 2008 р. У 2000 р. отримала диплом магістра за спеціальністю «Економічна теорія» магістерської програми з економіки Консорціуму економічних досліджень та освіти при Національному університеті «Києво-Могилянська академія». У 1998 р. Ольга отримала диплом про повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Математика та основи інформатики» Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Наукові інтереси Ольги: освіта, навички та віддача від них на ринку праці; вплив технологічних змін на попит на навички та інвестиції роботодавців у людський капітал; міжнародна та внутрішня трудова міграція; людський розвиток та вплив на нього економічної кризи; старіння населення та його наслідки; молодіжне та довготривале безробіття; гендерна рівність на ринку праці; потоки робочих місць та продуктивність праці; аналіз політики зайнятості та заходів активної політики на ринку праці, освітньої та соціальної політики.