fbpx

Як збільшити та диверсифікувати український експорт до Китаю?

18 грудня 2019

У цьому дослідженні експерти Trade+ проаналізували поточний стан двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Китаєм, а також шляхи збільшення та диверсифікації українського експорту до Китаю.

Китай є ринком у фокусі Експортної стратегії України на 2017-2021 роки та посідає значне місце у зовнішній торгівлі України. У 2018 р. експорт товарів з України до Китаю становив 2,2 млрд. дол США, тоді як імпорт – 7,6 млрд дол. США. Разом з тим, український експорт до Китаю характеризується високою концентрацією та недиверсифікованістю, для багатьох товарних позицій ринок Китаю залишається закритим.

Виявлена загальна «недоторгованість» українським експортом до Китаю (різниця між потенційно можливим експортом, порахованим на основі гравітаційної моделі, та фактичним експортом) складала близько 647 млн дол. США у 2017 році, що становить майже 30% від фактичного експорту України до Китаю у цьому ж році. Тому існує значний потенціал до інтенсифікації торговельних відносин між Україною та Китаєм.

За результатами дослідження також був визначений перелік зі 108 товарів (на рівні HS4), які є перспективними для нарощення експорту до Китаю. За методологією цього дослідження, перспективність товарів визначається за такими критеріями: 1) наявність в України виявлених порівняльних переваг на світових ринках і відсутність таких переваг у Китаю; 2) наявність значного потенціалу до нарощення експорту до Китаю на основі оцінки відставання поточних обсягів експорту від потенційно можливих («недоторгованість»). Оцінена недоторгованість для цих перспективних товарів становить 132 млн дол. США, що в 11,5 разів більше від фактичного експорту цих товарів до Китаю (11,5 млн. дол. США). Це пояснюється тим, що близько 65% з цих товарів Україна взагалі не постачала до Китаю у 2017 р.

Додаткові можливості для інтенсифікації економічного співробітництва та двосторонньої торгівлі з Китаєм, створює долучення України до реалізації китайської інвестиційної ініціативи «Один пояс, один шлях» (BRI). Проведений аналіз впливу BRI на торгівлю між Китаєм та Україною свідчить про можливі економічні вигоди для України від реалізації BRI. Зокрема, було оцінено, що зниження транспортних витрат українських експортерів внаслідок реалізації BRI на 15% може збільшити реальний ВВП на душу населення в Україні на 0,5%.

Детальніше у звіті, підготовленому Центром досліджень зовнішньої торгівлі Trade+.

Центр створено при Київській школі економіки в рамках проекту “Покращення рамкових умов для торгівлі в Україні”, що впроваджується через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH на замовлення Уряду Німеччини.