fbpx

Економіка ринку праці

Курс програми EA

Опис

Курс спрямований на ознайомлення студентів з традиційними темами в економіці праці, такі як попит та пропозиція робочої сили, мобільність та міграція, людський капітал, заробітня плата, дискримінація,безробіття та інше. Увага акцентується на конкретних проблемах країн з перехідною економікою, застосованні мікроекономічної теорії та емпіричного аналізу.