fbpx

Access to Public Information

Перелік документів

Публічна пропозиція на укладення договору про навчання

Публічна пропозиція на укладання договору про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації

Публічна пропозиція на укладання договору про надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

Забезпечення якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

 

Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО

Кадрове забезпечення

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад науково-педагогічних працівників та академічних директорів у Приватній установі «Університет «Київська школа економіки» (Лінк на документ з електронним підписом)

 

Штатний розпис на поточний рік

 

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО

 

Наказ № 4-23-К про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників оголошеного Наказом № 4-23-К

 

Наказ № 021-23-К Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад академічних директорів

 

Додаток 1 до Наказу № 021-23-К від 03.02.2023 (Лінк на документ з електронним підписом)

 

Додаток 2 до Наказу № 021-23-К від 03.02.2023 (Лінк на документ з електронним підписом)

 

Наказ № 031-23-К про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

Наказ № 036-23-К Про оголошення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників

 

Додаток 1 до Наказу № 036-23-К від 09.03.2023 р. (Лінк на документ з електронним підписом)

Вступна кампанія

Доступ до публічної інформації

 

Статут Приватної Установи «Університет «Київська Школа Економіки»

 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

 

Ліцензії про право здійснення освітньої діяльності

 

Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм МОН України

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм НАЗЯВО

 

IQA CEEMAN (міжнародна акредитація якості Асоціації з розвитку менеджменту в країнах Центральної та Східної Європи)

 

Інформація про органи управління Приватної Установи “Університет “Київська Школа Економіки”

 

Інформація про структуру керівних органів Приватної Установи “Університет “Київська Школа Економіки”

 

Інформація про наукову діяльність Університету

 

Стратегія розвитку Університету 2022

 

Положення про організацію освітнього процесу в Університеті

 

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти Університету

 

Положення про Вчену раду Університету

 

Положення про Конференцію трудового колективу Університету

 

Положення про слухачів Університету

 

Концепція освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації/професійного розвитку керівників, професіоналів та фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент»

 

Переліки навчальних дисциплін/курсів освітніх програм Університету (навчальні плани)

 

Кодекс доброчесності студентів та слухачів

 

Антибулінгові політики

 

План заходів, вжиття яких спрямоване на запобігання протидію булінгу (цькуванню)

 

Зразки документів про освіту

 

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень Університету

 

 

Оголошення про конкурси на заміщення вакантних посад:
– президента Університету
– науково-педагогічних працівників

 

Політики та процедури для викладачів Університету

 

Акредитація

 

Проєкт освітньої програми МВАІ

 

Освітня програма МВАІ 21 (нова редакція)

 

Освітня програма МВАІ 20

 

Навчальний план MBAI 20

 

Навчальний план MBAI 21

 

MBA students Handbook

 

Рецензії та відгуки роботодавців на освітню програму MBAI

 

Повідомлення та Заява про проведення первинної акредитації освітньої програми МВАІ

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми MBAI

 

 

Наказ про призначення експертної групи

 

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

 

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

 

Експертні висновки акредитаційних експертиз освітніх програм:
– Експертний висновок ОПП «Економіка бізнесу та фінансів»
– Експертний висновок ОНП «Економічний аналіз»
– Експертний висновок ОПП «Публічна політика та врядування»
– Експертний висновок ОПП «Бізнес-адміністрування»